Upravljanje sosesk obsega:

– vzdrževanje stanovanjskih stavb,
– obratovanje stanovanjskih stavb,
– vzdrževanje skupnega funkcionalnega zemljišča,
– vodenje rezervnih skladov.

Pri upravljanju sosesk poskrbimo za upravljanje, urejanje in vzdrževanje skupnih prostorov, naprav in zunanjih površin sosesk.

Namen storitve upravljanja sosesk je ohranjanje ali povečanje vrednosti stavbe, nemoteno obratovanje in delitev nastalih stroškov med etažne lastnike oziroma uporabnike po dogovorjenih kriterijih.

Upravnik kot nosilec izvajanja dogovorjenih del skrbi za izvajanje vseh potrebnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi za dodatna vlaganja v posodobitev stavb ter izboljšanje pogojev dela in bivanja naročnikov.

Glavne storitve upravljanja so: skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih  delov, skrb za porazdelitev in izterjavo obveznosti, upravljanje z rezervnimi skladi in s skupnim denarjem, zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja in v imenu preostalih etažnih lastnikov vlaganje izključitvenih tožb ter tožb za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike in skrb za vzdrževanje skupnih prostorov in naprav, ter funkcionalnih zemljišč oz. okolice.

ŽIVIMO & DELUJEMO

v okolju naših strank. Zadovoljstvo strank je naš dobiček.

0+

Let izkušenj

0/7

Dosegljivost

0%

Poštenost

0+

Zadovoljnih strank

KONTAKTIRAJTE NAS

POSTANITE TUDI VI DEL NAŠE EKIPE.

Kontakt