Upravljanje objektov izvaja operativni upravnik, ki pozna specifiko vsakega objekta in je zadolžen za redno komunikacijo ter usklajevanje zadev v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem objekta s predstavniki etažnih lastnikov oziroma nadzornimi odbori.

Kako poteka vzdrževanje nepremičnin? V sodelovanju z njimi pripravljamo predloge potrebnih vzdrževalnih del oziroma investicij, izdelamo predlog načina zbiranja potrebnih sredstev. V sodelovanju z nadzornimi odbori oziroma etažnimi lastniki izberemo izvajalce del.

Pri vzdrževanju pripadajočega zemljišča sodelujemo z zunanjimi izvajalci, ki imajo dobre reference.

Obseg čiščenja oz. prisotnost čistilke na objektu se določi na podlagi specifikacije objekta in želja lastnikov.

Investicije v energetsko učinkovitost stavbe na dolgi rok prinesejo finančni učinek oz. pozitivno neto sedanjo vrednost projekta.

Obseg hišniških storitev oz. prisotnost hišnika na objektu se določi na podlagi specifikacije objekta in želja lastnikov.

ŽIVIMO & DELUJEMO

v okolju naših strank. Zadovoljstvo strank je naš dobiček.

0

Let izkušenj

0/7

Dosegljivost

0%

Poštenost

0+

Zadovoljnih strank

KONTAKTIRAJTE NAS

POSTANITE TUDI VI DEL NAŠE EKIPE.

Kontakt