Ste nezadovoljni z vašim upravnikom? Pristopite k nam!

Kdo smo?

Podjetje Prima Plus d.o.o. je za posle upravljanja z nepremičninami registrirano od leta 1992. Smo manjše družinsko podjetje z ekipo z večletnimi izkušnjami, ki vestno in pošteno v sodelovanju z etažnimi lastniki opravlja svoje delo.

Zakaj izbrati nas?

Nudimo vam varnost poslovanja, tekoče plačevanje obveznosti do dobaviteljev in izvajalcev in varno naložena zbrana sredstva na ločenih računih rezervnega sklada.

V upravljanju imamo trenutno 18 objektov v Ljubljani, v katerih je 593 stanovanj, 6 poslovnih prostorov in 30 garaž.

Kot zaupanja vreden upravnik smo za več objektov v našem upravljanju pridobili nepovratna sredstva s strani EKO sklada.

Postopek zamenjave

Etažni lastniki lahko kadarkoli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem času je potrebno izbrati tudi novega upravnika. Primopredajo poslov upravljanja in dokumentacije uredita upravnika.

Sam postopek zamenjave je preprost, zahteva le nekaj truda in usklajenega sodelovanja etažnih lastnikov, ki vodijo postopek.