Naše podjetje je za posle upravljanja z nepremičninami registrirano od leta 1992. Smo manjše družinsko podjetje z ekipo z večletnimi izkušnjami, ki vestno in pošteno v sodelovanju z etažnimi lastniki opravlja svoje delo.

Osebni pristop in korektna storitev so pred dobičkom. Zadovoljstvo strank je naš dobiček.

Nudimo varnost poslovanja, tekoče plačevanje obveznosti do dobaviteljev in izvajalcev in varno naložena zbrana sredstva na ločenih računih rezervnega sklada s katerimi ravnamo preudarno in ekonomično.

Svojim naročnikom zagotavljamo da pri nas ne boste zgolj številka, ampak partner katerega zadovoljstvo nam je na prvem mestu.

Svojim naročnikom zagotavljamo da pri nas ne boste zgolj številka, ampak partner katerega zadovoljstvo nam je na prvem mestu.

Svojim naročnikom zagotavljamo da pri nas ne boste zgolj številka, ampak partner katerega zadovoljstvo nam je na prvem mestu.

Svojim naročnikom zagotavljamo da pri nas ne boste zgolj številka, ampak partner katerega zadovoljstvo nam je na prvem mestu.

Za etažne lastnike opravljamo vse storitve upravljanja in vzdrževanja nepremičnin, ki ohranjajo ali celo povečujejo vrednost nepremičnine.

Upravljanje objektov izvaja operativni upravnik, ki pozna specifiko vsakega objekta in je zadolžen za redno komunikacijo ter usklajevanje zadev v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem objekta s predstavniki etažnih lastnikov oziroma nadzornimi odbori.

Pri vzdrževanju in čiščenju objektov sodelujemo z zunanjimi izvajalci, ki imajo dobre reference. Obseg del določijo etažni lastniki skupaj z upravnikom, od tega je odvisen strošek hišniških del, urejanja zunanjih površin in čiščenja.

Za urejanje pravnih zadev sodelujemo z odvetniško pisarno.

Vizija podjetja je dolgoročni obstoj na trgu. Živimo in delujemo v okolju naših strank. Optimizacija stroškov na objektih, varno in ugodno življenje prebivalcev in ugodne rešitve na dolgi rok nas spodbujajo, da vodimo podjetje v smer kot jo narekujejo stranke.

ŽIVIMO & DELUJEMO

v okolju naših strank. Zadovoljstvo strank je naš dobiček.

0

Let izkušenj

0/7

Dosegljivost

0%

Poštenost

0+

Zadovoljnih strank

KONTAKTIRAJTE NAS

POSTANITE TUDI VI DEL NAŠE EKIPE.

Kontakt