Pri vzdrževanju objektov sodelujemo z zunanjimi izvajalci, ki imajo dobre reference. Obseg del določijo etažni lastniki skupaj z upravnikom, od tega je odvisen strošek hišniških del.

Obseg hišniških storitev oz. prisotnost hišnika na objektu se določi na podlagi specifikacije objekta in želja lastnikov. V skrbi, da je vaša stavba redno vzdrževana in prijetna za bivanje v njej, s pomočjo skrbno izbranih podizvajalcev poskrbimo za hišniške in druge servisne storitve, ter storitve čiščenja.

Hišniška dela:

 • pregled objekta in skupnih prostorov ter načrtovanje morebitnih vzdrževalnih del ali prenove,
 • manjša vzdrževalna dela na skupnih delih in na opremi (svetila, senzorji, vrata, domofoni, dvigala, ventili, ključavnice, …),
 • reševanje nujnih primerov (npr. izlitje vode)
 • nadzor nad delovanjem protipožarne in varnostne opreme,
 • nadzor nad delovanjem toplotne postaje, vodovodnih instalacij in kanalizacijskih naprav,
 • redno čiščenje in pregled jaškov za meteorno vodo,
 • nadzor nad uporabo skupnih prostorov ter skrb za spoštovanje hišnega reda, ter koordinacija s pooblaščenimi predstavniki,
 • čiščenje okolice zabojnikov za smeti,
 • sodelovanje pri deratizaciji,
 • sodelovanje pri odstranitvi kosovnega materiala iz skupnih prostorov,
 • polnjenje in praznjenje radiatorskega Sistema,
 • pluženje snega in posipavanje s soljo,
 • izobešanje in pospravljanje zastav ob državnih praznikih in ob smrti stanovalcev,
 • nabava in vodenje evidence o opravljenih delih in porabi potrošnega materiala,
 • ostala opravila v skladu z dogovorom z lastniki.

ŽIVIMO & DELUJEMO

v okolju naših strank. Zadovoljstvo strank je naš dobiček.

0+

Let izkušenj

0/7

Dosegljivost

0%

Poštenost

0+

Zadovoljnih strank

KONTAKTIRAJTE NAS

POSTANITE TUDI VI DEL NAŠE EKIPE.

Kontakt