Upravljanje garaž obsega:

– vzdrževanje stavbe,
– obratovanje stavbe,
– vzdrževanje skupnega funkcionalnega zemljišča,
– vodenje rezervnega sklada.

Namen storitve upravljanja garaž je ohranjanje ali povečanje vrednosti garaž oziroma stavbe, v kateri se nahajajo, nemoteno obratovanje in delitev nastalih stroškov med etažne lastnike oziroma uporabnike po dogovorjenih kriterijih.

Upravnik kot nosilec izvajanja dogovorjenih del skrbi za izvajanje vseh potrebnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi za dodatna vlaganja v posodobitev stavbe.

Glavne storitve upravljanja so: skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih  delov, skrb za porazdelitev in izterjavo obveznosti, upravljanje z rezervnim skladom in s skupnim denarjem, zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja in vlaganje tožb za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika in skrb za vzdrževanje skupnih prostorov in naprav, ter funkcionalnih zemljišč oz. okolice. Tudi za garaže je obvezno vodenje RS ter priprava načrtov vzdrževanja.

ŽIVIMO & DELUJEMO

v okolju naših strank. Zadovoljstvo strank je naš dobiček.

0+

Let izkušenj

0/7

Dosegljivost

0%

Poštenost

0+

Zadovoljnih strank

KONTAKTIRAJTE NAS

POSTANITE TUDI VI DEL NAŠE EKIPE.

Kontakt